Sildid Analüütika, Analytics, Google, SEO, Statistika, Veebileht,

Ole teadlik, kuidas külastaja jõuab veebilehele, mis pakub seal kõige rohkem huvi, kas veebilehe eesmärk täideti jne? Kui EI, siis appi tuleb tasuta tööriist, Google Analytics!

Paranda ettevõtte tulemusi, toetudes Google Analytics andmetele!

Ole ettevõtte veebilehe spioon

Google Analytics tagab põhjaliku ülevaate külastaja teekonnast veebileheni ja külastaja tegevusest lehel.

Tasub järgida järgmisi näitajaid, et veebilehe efektiivsust tõsta.

  1. Külastaja teekond veebileheni. Kas veebilehe aadress on kirjutatud otse brauserisse või veebilehele on jõutud läbi viitava lehe (Facebook, Instagram jne). 
  2. Külastajate arv. Esmakordsete külastajate arv, korduvkülastajate arv ja külastatavus kokku. Suur korduvkülastajate osakaal näitab, et veebilehel pakutav info on atraktiivne. Väike esmakülastajate osakaal viitab vajadusele turundus osakaalu tõsta, et muuta veebileht uutele külastajatele kättesaadavamaks.
  3. Lehe külastatavuse aeg. Kui kasutaja poolt viibitud aeg osutub  lühikeseks, tuleks üle vaadata veebilehe sisu.
  4. Külastuste pörkemäär. Näitab, kui paljud veebilehe külastajad lahkuvad lehelt koheselt. Suure pörkemäära korral kontrolli üle märksõnad, millele on teostatud optimeerimine.
  5. Konventsiooni määr. Kui paljudest külastajatest on saanud kliendid, kui paljud on täitnud veebilehe eesmärgi. 
  6. Külastaja geograafiline asukoht. Antud andmed võivad osutada vajadusele lisada veebilehele lisa keel.

Veebilehe eesmärk, miks vajalik?

Kui paljud külastajatest täidavad veebilehe eesmärgi? Google Analytics võimaldab seda kõike jälgida, aga esmalt pane paika veebilehe eesmärgid.

Alljärgnevalt on välja toodud neli põhilist eesmärki:

  • URL aadress. Eesmärgiks kindel tegevus (päringute saatmine, kommentaaride jätmine jne). Kindel URL aadress kuvatakse soovitud tegevuse sooritamisel.
  • Vaadatud lehtede arv. Eesmärk on suurendada kasutajate osakaalu, kes jälgivad veebilehel olevat informatsiooni põhjalikumalt.
  • Lehe külastatavuse aeg. Eesmärgiks on suurendada külastatavuse aega.
  • Sündmuste jälgimine. Näitab, kas veebilehel olevat video, blogi on jälgitud, kas uudiskirja loeti jne.

Miks eesmärgid on vajalikud? Eesmärgid aitavad võrrelda veebilehega seonduvaid kulusi ja tulusi. Samuti annab see infot veebilehe atraktiivsuse ja muutmisvajaduse kohta.

Jälgi ka....

Google Analytics näitab ka rapordi. Miks on see vajalik? Raport toob välja lehe positiivsed ja negatiivsed küljed. See on hea võimalus negatiivsete külgede eemaldamiseks ja samuti alati on hea teada ka positiivsetest külgedest. 

Külastused mobiiliga!  Antud andmed annavad informatsiooni, kui suur oleks mobiilse veebilehe olemasolu vajadus.