Sildid disain, koduleheküljed, külastatavus, veebiarendus, Veebileht,

Külastatavuse kasv, positiivne kasutajakogemus, päringute suurenemine ja positsiooni tõus otsingumootorites, kõlab hästi? Kontrolli, millist sõnumit  ja kuidas edastab veebileht ettevõtte kohta.

Veebileht kui ettevõtte avalik portaal

Veebilehte saab külastada igaüks, mis tagab võimaluse ülemaailmseks turundamiskeks 24/7. Veendu, et veebileht sisaldaks sõnumit, mida soovid jagada praeguste ja tulevaste klientidega. Samuti on oluline, et külastaja lahkuks veebilehelt positiivsete emotsioonidega. 

Veebileht on hea vahend: 
 
⦁ usalduse loomiseks, mida kõrgem on kasutaja usaldus, seda kõrgemalt hinnatakse ka ettevõtet;
⦁ pildi kujundamiseks nii ettevõttest kui ka tootest/teenusest;
⦁ kliendibaasi suurendamiseks;
⦁ müügi suurendamiseks.

Miks positiivne kogemus on oluline? Mõtle! Kõrvuti on kahe erineva söögikoha (X ja Y) veebileht. X söögikoha veebilehe ülesehitus on lihtne ja arusaadav, sisaldades veetlevaid pilte. Y söögikoha veebilehe ülesehitus on täielik vastand. Millist söögikohta külastate suurema tõenäosusega?

Hea disainiga veebileht loob positiivse esmamulje, mis tagab, et külastaja: 

⦁ viibib veebilehel kauem;
⦁ sooritab suurema tõenäosusega tehingu;
⦁ külastab veebilehte ka edaspidi;
⦁ hindab ettevõtte kaubamärki kõrgemalt, mis on eriti oluline, kui veebilehel toimub müük.
 
Kasuta pilte, fraase või sõnu, mis on meeldejäävad! See võimaldab:

⦁ luua kontakti ja usaldust ettevõtte ja kasutaja vahel;
⦁ hoida kasutajat kauem veebilehel.

Puhas, loogiline, järjepidev

Veebilehe eesmärgiks on edastada AINULT asjakohast informatsiooni viisil, mis on kõigile külastajatele ühtemoodi arusaadav. 

Veebilehe külastaja aeg on piiratud. Tuleks arvestada, et veebilehe lugemise asemel tihti skaneeritakse. Loogiline ülesehitus ja struktuur innustavad rohkem ringi vaatama. Miks? Kuna see aitab kiiremini jõuda informatsioonini, mida sooviti veebilehelt leida. Mida lähemal ollakse otsitavale informatsioonile, seda rohkem panustatakse aega skaneerimise asemel lugemisele. 

"Ettevõte ei vaja kaasaegset veebilehte"

Nõus! Ettevõtted tegutsevad erinevate eesmärkide nimel. Külastajate ootused on enamasti aga samad. Aeglase, halva kujunduse või ülesehitusega veebilehe puhul tuleks arvestada järgnevaga: 

⦁ raskem eristuda konkurentidest;
⦁ võetakse kauem aega enne ettevõttega kontakti astumist või tehingu sooritamist;
⦁ ebaloogiline ülesehitus võib eksitada külastajat, millest tulenevalt võidakse teha valesi järeldusi ettevõtte kohta;
⦁ ebaoluline informatsioon summutab teavet, mida tegelikult tahetakse edastada.

Kõigi praeguste ja tulevaste potentsiaalsete klientidega ei ole võimalik näeost-näkku suhelda. Pole hullu! Appi tuleb veebileht, mis täidab vahendaja rolli. Enamasti võrdsustab külastaja veebilehelt saadut kogemust, kogemusega, mida Ta saaks klienditeenindajaga suheldes. 

Veebilehe ülesehituse olulisus

Organiseeritud ülesehituse kiidavad heaks lisaks klientidele ka otsingumootorid. Otsingumootorid hindavad värsket ja unikaalset sisu. Järjepidev sisu uuendamine muudab ettevõtte otsingumootorites leitavamaks, mis aitab kasutajatel jõuda ettevõtteni.

Eelseadistus muudab veebilehe otsingumootoritele nähtavaks, kui teostatakse optimeerimist kindlatele sõnadele ja määratakse võtmesõnu:  

⦁ pealkirjadele;
⦁ sisule;
⦁ piltidele;
⦁ domeenidele;
⦁ linkidele.